Wednesday 29th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

ޝަކީލާއެކު ހެދި ޑީލު ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކޮށް ނިންމައިފި: ސައީދު

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުން ކުރުމަށް އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ޝަކީލާއެކު ހެދި ޑީލު ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކޮށް ނިންމައިފިކަމަށް މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަހުސް ކުރައްވަމުން, ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އޮތް ނުފޫޒު ސިފަކޮށްދެއްވާ މަޒާޖީ ގޮތަކަށް ސައީދު ވިދާޅުވީ ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އައި އެންމެ ބޮޑު އިސްލާހަކީ ދަށު ކޯޓުން ހުކުން ކުރާ ފަނޑިޔާރު، އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ހިސާބުން އެ ކޯޓަށް އޮޓޯއިން ޕްރޮމޯޓުވާ އިސްލާހު ކަމަށެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ވ އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރީ ފަނޑިޔާއާއެކު ޑީލު ހަދައިގެންކަމަށް އޭރުވެސް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތު ކުރަމުން ދިޔަކަމަށެވެ. އަދި ހައިކޯޓަށް ޝަކީލު ޕްރޮމޯޓުކޮށް އޭނާއަށް ހުވާލައިދީ މިހާރު ސަރުކާރުން އެ ޑީލު ތަންފީޒުކޮށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދަށު ކޯޓުން ހުކުން ކުރާ ފަނޑިޔާރަށް ހަމަ އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ލީމަ އޮޓޯ ޕްރޮމޯޝަނެއްވެސް އެބަދޭ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ފެށުނީންސުރެ ވަކާލާތުކުރަމުން މިއައީ ބުނަމުން މި އައީ އެ ފަނޑިޔާރަށް އެބައޮތޭ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފަ. އެ ފަނޑިޔާރު ހައިކޯޓަށް އެބަ ލައޭ. އިއްޔެ އެކަންވެސް ކޮށް ނިންމައިފި" ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސައީދު ވަނީ ފުލުފުލުގައި ސަރުކާރުން އިސްލާހުތައް ހުށައަޅަމުންދާއިރު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް އޮތް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ނައްތާލުމަށް ހުށައަޅާނެކަމަށް ބުނި ޖޭއެސްސީގެ ކޮމްޕޮސިޝަން ބަދަލުކުރާ އިސްލާހު ދައުރު ނިމެންދާއިރު ވެސް ހުށައަޅާފައި ނުވާތީ ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ