Friday 22nd Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޓޭބަލް ޓެނިސް

ޓްރެއިނިންއަށް ޖުމާނާ އާއި މިޝްކާ އިންޑިއާއަށް

ގައުމީ ބޭންކާއި އަރުތަ ސްކޮލަޝިޕެއްގައި ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖުމާނާއާއި މިޝްކާ، ތަމްރީނުތަކަށް އިންޑިޔާއަށް ފުރައިފިއެވެ.

މި އަހަރު މަޑަގަސްކަރާގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ މި ދެކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބޭންކްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިފައިވަނީ ޖުމާނާއަށެވެ. އަދި އަރުތަ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނީ މިޝްކާއަށެވެ.

މި ފުރުސަތު މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހްލޫފާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ، އެ ދެ ފަރާތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ކުރިއަށްހުރި ސަރަހައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި ގައުމީ ޓީމް ތަމްސީލުކުރާ ކުޅުންތެރިންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޗައިނާގެ ކޯޗުންގެ ޓީމެއްވެސް ރާއްޖެ ގެނެސްފައެވެ.

އަރުތަ ޕްރޮގްރާމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަގުސަދެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ފާހަގަކުރަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް އެތުލީޓުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އެކަމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެތުލީޓުންނަށް ބޭނުންވާ އިލްމާއި ހުނަރާއި އަހުލާގު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ފެސިލިޓީތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކޯޗުންނާއެކު ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަރުތަ ޕްރޮގްރާމަކީ އެކި ކުޅިވަރުތަކުގެ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީން ހަދައި އެ ކުޅިވަރުގައި ކުރިއަށްދިޔުމަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އުއްމީދީ އެތުލީޓުންތަކެއް ދަނީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަމުންނެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ