Monday 25th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާހު

ފަލާހުގެ ދަރިފުޅާއި އެއްކޮޓަރިއަކުން ހައްޔަރުކުރި ބަންގަލްދޭޝް މީހާއަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މި މިދިޔަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހުގެ ދަރިފުޅު އަހުމަދު ތޮއިބާން މުހައްމަދާއި އެކު އެއްކޮޓަރިއަކުން ހައްޔަރު ކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޑިޑަރު އަލަމް ބުއިޔަންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އިއްޔެ އޭނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ކޯޓުން ވަނީ އޭނާ އިތުރު 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބަންދު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ތޮއިބާން އާއި އަލަމް ބުއިޔަން ހައްޔަރުކުރީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. ދެ މީހުންނަށް އެއް ތުހުމަތެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް ތޮއިބާންއަށް ކޯޓުން ޖަހާފައިވަނީ 3 ދުވަހެވެ. އެފަހުން އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކޯޓަށް ނުގެންގޮސް ދޫކޮށްލާފައިވެއެވެ.

ތޮއިބާން އަކީ މީގެ ކުރިންވެސް މަސްތުވެގެން މާލެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ފަރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ފަލާހުވަނީ އޭނާ މިނިވަން ކޮށްފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ