Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ

ގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް އެމްއެންޕީން ކެނޑިޑޭޓަކު ހަމަ ޖައްސައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ން ކެނޑިޑޭޓަކު ހަމަ ޖައްސައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް އެމްއެންޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ އަލީ އާރިފެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އާރިފްއަށް ލިބުނީ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރަން އެމްއެންޕީން ހުޅުވައިލި މުއްދަތު އިއްޔެ ހަމަވި އިރު، އެކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އާރފް އެކަނިކަމަށްވާތީއެވެ. އޭނާއަކީ ގުރައިދޫގައި ޓީޗަރެއްގެ ވޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ މީހެކެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނެއް ބާއްވަނީ އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އަވާހަރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ގުރައިދޫ އާއި ގުޅި އާއި މާފުއްޓެވެ.

އެމްއެންޕީން އެ އިންތިހާބަށް ކެނޑިޑޭޓަކު ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާއި ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީން ވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ