Monday 25th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ބެލަރޫސް

ބެލަރޫސްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި

ގައުމުން އަރުވާލެވިގެން ހުންނެވި ބެލަރޫސްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ސްވިޓްލާނާ ސިކަނޯސްކާޔާގެ މައްޗަށް ގައުމަށް ހިޔާނާތްވުމާއި އަދި ގަދަބާރުން ވެރިކަން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލައި 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

ސިކަނޯސްކާޔާގެ ޝަރީއަތް ހިންގާފައިވަނީވެސް އޭނާ ގައުމުން ފިލައިގެން ދިޔަފަހުން، މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހުގައެވެ. ގާނޫނު އަސާސީއާއި ހިލާފަށް ވެރިކަން ހޯދުމުގެ ދައުވާ ސިކަނޯސްކާޔާގެ މައްޗަށާއި އިދިކޮޅުގެ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އުފުލާ، ސިކަނޯސްކާޔާއަށް 15 އަހަރުގެ ޕްރިސަން ކޭމްޕެއްގައި ހޭދަކުރަން ހުކުން އިއްވިއެވެ.

2020 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، މިހާރު ބެލަރޫސްގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އެލެކްސެންޑާ ލުކްޝެންކޯއާއި ދެކޮޅަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ފަހު އިންތިޔާބު ބޮޑުތަނުން ނާކާމިޔާބުވުމުން، ގައުމު ދޫކޮށްލާފައި އަވަށްޓެރި ލިތުއޭނިއާއަށް ސިކަނޯސްކާޔާ ފިލާވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަކީ އިންތިޒާމްކޮށްގެން އޮޅުވާލައިގެން ނެރުނު ނަތީޖާއެއްކަމަށް ސިކަނޯސްކާޔާ ތުހުމަތު ކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން، ގައުމުގައި ފުޅާކޮށް އިހްތިޖާޖުވެސް ކުރިއެވެ.

30 އަހަރުގެ ދިގު ވެރިކަމެއްގެ ދައުރުތަކުގައި އިހްތިޖާޖް ހިންގުމާއި ގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 35،000 މީހުން، ލުކްޝެންކޯގެ ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކުރިއެވެ. މިފަހުގެ އިންތިހާބުގެ ފަހުންވެސް ހިނގި އިހްތިޖާޖްތަކުގެ ތެރެއިން، ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި އަދި އެކްޓިސްޓުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށް، ބަޣާވާތްކޮށްގެން ސަރުކާރު ވަށްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ދައުވާތައް އުފުލިއެވެ. އިތުރު ގިނަ އިދިކޮޅުގެ ބޭފުޅުން ގައުމު ދޫކޮށް ފިލާވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

2020 ގައި އިހްތިޖާޖުތައް އެންމެ ނުރައްކާތެރިވީ ދުވަސްކޮޅުގައި ބެލަރޫސްއިން ފިލައިގެންދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކި މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުން އިއްވާފައިއެވެ. އެގޮތުން، 18 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިދިކޮޅުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މެމްބަރު ޕަވޭލް ލަޓުޝްކޯއަށް އިއްވުމުގެ އިތުރަށް، އެހެން 3 ފަރާތަތްކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުންތަކެއް އިއްވިއެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ކުރި އެތަކެއް މަސައްކަތުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ދިން "ހަދިޔާ"އެއް ކަމަށް ޖަލު ހުކުމް ސިފަކުރައްވައި ނުރުހުންފާޅުކުރައްވަމުން، "އަޅުގަނޑު މިއަދު ކަންބޮޑުވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒްކުރުމެއް ނޫން، ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ފިކުރަށް ތާއީދުކުރުމުން ނުހައްގުން ބަންދު ކޮށްފައިވާ ހާހެއްހާ މީހުންގެ މެދުގައި. އެ އެންމެން މިނިވަން ނުކުރާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން" ސިކަނޯސްކާޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިތުރަށް އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި، ސިކަނޯސްކާޔާގެ މައްޗަށް ހުކުން އިއްވި ކޯޓުން، ގާތްގަނޑަކަށް 11،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުން އޭނާ ޖޫރިމަނާވެސްކުރިއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ