Friday 24th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައީސް ނަޝީދު

"ކިއްލާ މާލެ" ނަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ފޮތެއް ނެރުއްވަނީ

"ކިއްލާ މާލެ" ނަމުގައި ފޮތެއް ލިޔުއްވައި، ނެރުއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ފޮތް ލިޔެ ނިންމައި، މިހާރު ޗާޕަށް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.
'ދިވެވި ޗެނަލް' އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެއީ އިހުގެ މާލެ އޮތް ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލައި، ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ.
އިހުގެ މާލެ އޮތްގޮތާއި، މާލޭގައި ކުރިން އުޅުނު މީހުންނާއި، އެހެން ރަށްރަށާއި މާލެއާއި ހުރި ގުޅުމުގެ ވާހަކަ އެ ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ފޮތް ލިޔުއްވައި ޝާއިއުކުރައްވާފަ އެވެ. "ދަގަނޑު ދަހަނާ" ގެ ނަމުގައި އެމަނިކުފާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮތެއް ޝާއިއުކުރީ 1996 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ފޮތަކީ ބޮޑުންގެ މެދުގައި ހިނގި ކޯޅުންތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށަށް ދިއުމަށް މެދުވެރިވި ވާހަކަ ބަޔާންކުރާ ތާރީހު ފޮތެކެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ