Sunday 24th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެންބަރު ކާނަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ގޭ ދޮރުމަތީ ނާޒިމްގެ ސައިކަލު ޕާކުކުރުމުން ފާޑުކިޔުން

އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ސައިކަލު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއްގެ ގޭ ދޮރުމަތީ ޕާކުކުރި މައްސަލައެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ގޭ ދޮރުމަތީ ހަދާފައިވާ ރޭމްޕު މަތީގައި، މެންބަރު ނާޒިމްގެ ސައިކަލު ޕާކުކޮށްފައިވާތަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއިން ފެނެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ގެ ކުރިމަތި ނޫނަސް ރޭމްޕު މަތީ އެގޮތަށް ޕާކު ކުރުމަކީ ވަކި މީހަކަށް ވީތީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މިފަހަކުން ފުލުހުން ވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ސައިކަލުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ސްޓިކާ ޖަހައި ޓޯވެސް ކޮށްފަ އެވެ.
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ގޭ ދޮރުމަތީ ހަދާފައިވާ ރޭމްޕު މަތީގައި ނާޒިމްގެ ސައިކަލު ބެހެއްޓި މައްސަލަ ފެންމަތިވި އިރު، އޭނާ ވަނީ އެމްއެންޕީގެ ޓިކެޓުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާންކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ގިނަ ވައުދުތައްވެސް އޭނާ އަންނަނީ ވަމުންނެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ