Monday 24th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

މާލޭ މަގުމަތީގައި ޖަޕާނު އަންހެނަކު ސަލާން ޖަހަނީ!

ޖަޕާނު އަންހެނަކު މާލެ މަގުމަތީގައި ސަލާން ޖަހައިގެން މީހުން އަތުން ފައިސާ ހޯދަމުން ދާތީ، އެކަން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި އެވެ.

އެ އަންހެން މީހާ މަގުމަތީގައި ސަލާންޖަހަން އުޅެނިކޮށް ދެތިން ފަހަރަކު ދިމާވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ޓުވީޓުކުރި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާއަކީ ހަސަން ފާރިސް ނަމަކަށް ކިޔާ ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ 13 އަހަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ބުނާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.
"ބައެއް މީހުން ކައިރީ ބުނަނީ، ރޭ ވަރިކޮށްފަ ގެއިން ނެރެފި ކަމަށާއި، ނުކައި ނުބޮއެ ހުރި ކަމަށް. ހެނދުނު ހެނދުނާ ނިކުންނަ ގޮތަށް ރޭގަނޑު ލަސް ވަންދެން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނޭ،" އެމީހާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޭނާ ވަނީ މިއީ ކިހިނެއް ކޮންތާކުން އައިސްގެން އުޅޭ މީހެއްތޯ ބަލައި، އޭނާގެ ގައުމަށް އޭނާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ގޮވައިލައިފަ އެވެ. އެ ޓުވީޓަށް ކޮމެންޓުކުރި ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނެވެ.

އެ ޓްވީޓަށް ކޮމެންޓް ކުރި ބައެއް މީހުންވެސް ވަނީ، އެ މީހުންނާއި އެ އަންހެން މީހާއާ ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އެ ޕޯސްޓަށް ކޮމެންޓް ކުރި އިތުރު މީހަކު ބުނެފައި ވަނީ، އެ އަންހެން މީހާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ފިރިމީހާއަކީވެސް އޭގެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފައިސާ ހޯދަނީ ފިރިމީހާ ބުނެގެން އޭނާއާ ގުޅިގެން މަސްތުވާތަކެތި ގަންނަން ކަމަށެވެ.

"އޭނާ ބުނެގެން، އޭނާ އެކަން ކުރަން ފައިސާ ހޯދަނީ" މީހަކު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ