Monday 27th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޖިމް ހުޅުވައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޖިމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ޖިމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވާދެއްވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް, ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޖިމް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އެ އިދާރާގެ 12 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނީ އެ ޖިމް ހަދާފައިވަނީ ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން އެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި މި ވަގުތު ޖިމަށް ވަދެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށްކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ