Monday 20th Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޤުރުއާން މުބާރާތް

މިސްރުގައި ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުން ރާއްޖެ ރަމްޒުކޮށްދިން ބައިވެރިޔާއަށް 2 ވަނަ!

މިސްރުގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންޓެސްޓް ފޮ ރިސައިޓާސް އޮފް ދަ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ފާތިމަތު ޝާޔާ ޒާހިރު މުޅި މުބާރާތުން 2 ވަނަ ހޯދައިފިއެވެ.

99.45 މާކްސް އާއިއެކު 2 ވަނަ ހޯދައިފާވާއިރު، ޝާޔާ ހޯދި ކާމިޔާބީގެ އިނާމަކަށް ވަނީ 150،000 އިޖިޕްޓް ޕައުންޑް ލިބިފައެވެ.

99.90 މާކްސްއާއި އެކު މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ގާނާ ރަމްޒުކޮށްދިން އަބްދުލް ސަމަދް އާދަމްއެވެ.

ޝާޔާ މިސްރުގައި ހާސިލްކުރި ކާމިޔާބީއަކީ ޝާޔާގެ ހަޔާތުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިގެން ހޯދި ހަމައެކަނި ކާމިޔާބީއެއް ނޫނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގައި ޝާޔާވަނީ، އުމުރުން 9 އަހަރުގައި މުޅި ގުރުއާން ފޮތް އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށްގެން ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ