Monday 20th Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އާސާރުތައް

ލ. ގަމުން ބުދުދީން ޒަމާނުގެ ބުދެއް ފެނިއްޖެ

ރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމުގެ ކުރިން ދިވެހިން އަޅުކަންކޮށް އުޅުނު ބުދެއް ލ. ގަމުން ފެނިއްޖެއެވެ.

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބުދު ފެނުނީ އިއްޔެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން އެނގޭގޮތުގައި އެ ބުދުގެ ފުޅާމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 7 އިންޗިއެވެ.

ގަމުން ބުދެއް ފެނިފައިވާކަން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު ވަނީ، ދިވެހިން ބުދަށް އަޅުކަން ކުރި ޒަމާނުގެ އާސާރުތައް ހިމާޔަތްކުރަން މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭޑިންއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް އިންޑިއާގެ ނޫހަކުން މީގެކުރިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އެ އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހުރި އެފަދަ އާސާރުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އިންޑިއާއިން 4 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބުދު ދީނުގެ އާސާރުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އިންޑިއާ އިން ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވެސް ކުރީ ޒަމާނުގައި އިންޑިއާގެ ބައެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ހެއްކަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބުދު ދީން އޮތުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވީ މީގެ 869 ވަނަ އަހަރު ކުރިން މީލާދީ ގޮތުން 1153 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމުގައި އޭރު ރާއްޖޭގެ ރަސްގެފާނަކަށް ހުންނެވި މުހައްމަދު ބިން އަބްދުﷲ ނޫނީ ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މީހުން އިސްލާމް ދީނަށް ވަނުމަށް ދައުވަތު އެ ރަސްގެފާނު ދެއްވިއެވެ. އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނަން ދެކޮޅު ހެދި ހާމުދުރުން މާލެ ގެނެސް އެމީހުންގެ ބޯ ބުރުކޮށްލެވުނު ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ތާރީހީ ފޮތްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ބުދު ދީނުގެ އާސާރުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން ފައިސާ ދޭއިރު އިންޑިއާއިން ދަނީ އެ ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ރޭވިގެން އަނިޔާ ދެމުންނެވެ. މިގޮތުން މުސްލިމް ވިޔަފާރިތައް ބުލްޑޯޒަރު ބޭނުންކޮށްގެން ބިމާއި ހަމަކުރުމާއި މިސްކިތްތަކުގެ ހުރުމަތްކެނޑުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް އިންޑިއާގައި ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ