Monday 20th Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޯލްޑިވިއަން

މާޗުމަހުން ފެށިގެން ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ ރޭގަނޑުގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑައިލަނީ

އަންނަ މާޗު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މޯލްޑިއަންގެ ރޭގަނޑުގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑައިލާނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަންނަ މާޗުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވިއަނުން ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ ރޭގަނޑުގެ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ވަގުތީގޮތުން މެނދުކަނޑާލާފައިވާކަމަށެވެ.
އަދި މީގެސަބަބުން ހަނިމާދޫ އަދި ޓްރިވެންޑުރަމާއި ދެމެދުގެ ދަތުރުތައްވެސް ވަގުތީ ގޮތުން މެނދުކަނޑާލާފައިވާކަން އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ 1 މާޗުގެ ފަހަށް ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ މީހުން މޯލްޑިވިއަންގެ ކޯލްސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ދަތުރުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެކަމަށާއި އޭގެސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެ ކުންފުނިން މާފަށް އެދޭކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށް ރޭގނަދޫ ކުރާ ދަތުރުތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑައިލާފައިވާއިރު އެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ