Monday 20th Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ވިޔަފާރި

ކާރުހެދުމުގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ މަގާމު ޓޮޔޯޓާއިން ދަމަހައްޓައިފި

ޖެހިޖެހިގެން 3 ވަނަ އަހަރުގައި ޓޮޔޯޓާއިން މިދިޔައަހަރުވެސް މުޅި ދުނިޔެއިން ކާރު ހެދުމުގައި އެއްވަނަ ހޯދައިފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގައި އެ ކުންފުނިންވަނީ 10.5 މިލިއަން ކާރު ވިއްކާފައެވެ. ކާރުހެދުމުގައި ދުނިޔޭގެ ދެވަނާގައި އޮތް ވޮލްކްސްވޭގެންގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ވިޔަފާރި އޮތީ 10 އަހަރު ތެރޭގައި ދަށްނުވާވަރަށް ދަށުގައެވެ. އެއީ، މިދިޔަ އަހަރުގައި އެ ކުންފުނިން ވިއްކާފައިވަނީ 8.3 މިލިއަން ކާރެވެ.

ވިޔަފާރި ދަށްވުމަށް ދިމާވި ސަބަބުކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނަނީ، ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގައި ގާއިމްކުރި ލޮކްޑައުންތަކާއި، ޔުކްރެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސަޕްލައި ޗެއިން ހުށްޓުމުންކަމަށެވެ.

އޭޝިއާ އަދި އުތުރު އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޓޮޔޯޓާގެ ކުންފުނިތަކުން ކާރު އުފެއްދުން އިތުރުކުރަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ ގްލޯބަލް ޕްރޮޑަކްޝަން 5 އިންސައްތައިން އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ