Friday 1st Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ

ރަތަފަންދޫގައި ތިބި ނަޝީދުގެ ދެ އޮބްޒާވަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި: އީވާ

މިއަދު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ގދ.ރަތަފަންދޫގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން އޮބްޒާވްކުރުމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ތިބި ދެ އޮބްޒާވަރުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ރަތަފަންދޫ ވޯޓު ފޮއްޓާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ދެބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ރައީސް ނަޝީދުގެ ދެ އޮބްޒާވަރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން ހާމަކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲއެވެ. އީވާގެ ޓުވީޓެއްގައި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރިކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

ރަތަފަންދޫން "ދިޔަރެސް"އާ ވާހަކަދެއްކި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރަކުވަނީ ނަޝީދުގެ ދެ އޮބްޒާވަރުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓު ފޮށީގައި ހުރި ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ބިންމައްޗަށް އަޅާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އީވާ ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ބިންމަތީގައި ހުރި ވޯޓުތައް ހޮވައިގެން އަލުން ފޮއްޓަށް އެޅުމަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު ޓެގުކުރައްވައި އީވާ ސުވާލުކުރައްވާފައިވަނި މިވަރު ވުމުންވެސް އެކަންކަން ނުބެލޭތޯއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ކައިރީ ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި ހުރި ގއ.ވިލިނގިލީ ވޯޓު ފޮއްޓާއި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގައިވެސް އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވިއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ރައީސް އިބްރާހީމަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޚަރާބުކޮށް ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް އާންމު މެންބަރުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ