Friday 1st Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޔޫކްރެއިން

ހެލިކަޕްޓަރެއް ވެއްޓި ޔުކްރެއިންގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު މަރުވެއްޖެ

ޔުކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކީވް ކައިރީގައި އޮންނަ ބްރޯވަރީ އަވަށުގައި އިންނަ ނާސަރީއެއް ކައިރިއަށް އިމަޖެންސީ ސާވިސަސްގެ ހެލިކަޕްޓަރެއް ވެއްޓި، އެ ގައުމުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރ ހިމެނޭހެން 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޔުކްރެއިންގެ ގައުމީ ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔާ، އިގޯރް ކްލިމެންކޯ އެ ކާރިސާގެ ތަފްސީލް ހިއްސާކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ، މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 2 ކުޑަކުދިންނާއި، އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރ ޑެނިސް މޮނަސްޓައިރިސްކީއާއި، އަދި އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީގެ އިތުރު އިސް އޮފިޝަލުންވެސް ހިމެނޭކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރުގެ ޑެޕިއުޓީ ޔެވްހެނީ ޔެނިންވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓެރީ، ޔޫރީ ލުބްކޮވިޗްވެސް މަރުވިކަމަށް، އިގޯރް ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއްޓުނު އިމަޖެންސީ ސާވިސަސްގެ ހެލިކަޕްޓަރުގައި ތިބި 9 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުވެސް ސަލާމަތެއް ނުވެއެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި އިމަޖެންސީ ސާވިސްއިން މިހާރު ހަރަކާތްތެރި ވަމުން އަންނަކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެއެވެ.
އެ ކާރިސާގައި ޒަހަމްވެފައިވާ 22 މީހުންނަށް މިހާރު އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ޒަހަމްވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 10 ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ.
16 މީހުން މަރުވެ، 22 މީހުން ޒަހަމްވި މިއަދު ހިނގި އެ ނުރައްކާތެރި ކާރިސާއަކީ "ރަޝިޔަން ފެޑެރޭޝަނުން ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ" ކަމަށް، ޔޫރޭޝިއާ ޑިމޮކްރަސީ އިނިޝިއޭޓިވްގެ އެނެލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޕީޓާ ޒަލްމަޔެވް ބުންޏެވެ.

އެ ކާރިސާ ދިމާވާން ކުރިމަތިވެދާނެ ސަބަބުތަކުގެ މަޝްވަރާ ކުރަމުން ޒަލްމަޔެވް ބުނީ، ހެލިކަޕްޓަރު ޕައިލެޓައް އެ ދުއްވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދުއްވުމަށް ހުރަސްއަޅާ ތަންތަނާއި އެއްޗިހި ރަނގަޅަށް އިނގޭނެކަމާއި، އަދި މޫސުން ގޯސް ދުވަސްތަކުގައިވެސް އެ މީހުންނަށް އެ ތަންތަނުގައި ރަނގަޅަށް ދުއްވޭނެކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޔުކްރެއިންގެ އިންޓިރިއާ މިނިސްޓަރ އަދި އެ އިދާރާގެ އިސް އޮފިޝަލުން ހިމެނޭހެން ދިޔަ ހެލިކަޕްޓަރުގެ މިސްރާބާއި، އަދި މަގްސަދާއި ބެހޭގޮތުން ޔުކްރެއިން ސަރުކާރަކުން އަދިއެއް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާއެއްނުކުރެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ