Wednesday 24th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދުނިޔެ

އޮސްޓްރޭލިއާ އޯޕެން މުބާރާތުގައި ރަޝިޔާ ދިދަ އާންމުކޮށް ގެންގުޅުން މަނާކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވިކްޓޯރިއާގައި އޮންނަ މެލްބަރން ޕާކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އޮސްޓްރޭލިއާ އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ސަޕޯޓަރުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން، އެ މުބާރާތުގައި ރަޝިޔާގެ އަދި ބެލަރޫސްގެ ދިދަ ފާޅުކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ރަޝިޔާގެ ކަމިޔާ ރަކިމޯވާ އަދި ޔުކްރެއިން ތަމްސީލުކުރާ ކަޓެރީނާ ބައިންޑްލް ވާދަކުރި މެޗުގައި ބައެއް ސަޕޯޓާރުން ރަޝިޔާގެ ދިދަ ފާޅުކުރުމުން، ޔުކްރެއިންއަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކަކުންވަނީ އެކަން ހުށްޓުވުމަށް ސެކިއުރިޓީއާއި ފުލުހުން އެތަނަށް ގެނެސްފައިކަމަށް، ބޭރުގެ މީޑީއާތަކުން ބުނެއެވެ.

އުކްރެއިންގެ ފަރާތުން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އަދި ނިއުޒިލޭންޑްއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަފީރު، ވަސީލް މައިރޮސްނިޗެންކޯ ވަނީ ރަޝިޔާ ދިދަ ފާޅުކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ޓުވިޓާގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަށްވައިފައެވެ.

"ޔުކްރެއިންގެ ކުޅުންތެރިޔާ، ކަޓެރީނާ ބައިންޑްލް ބައިވެރިވާ މެޗުގައި ރަޝިޔާ ދިދަ ފާޅުކުރުން ކުށްވެރިކުރަން. ޓެނިސް އޮސްޓްރޭލިއާގެ "ނިއުޓްރަލް ދިދަ" ގަވައިދު ގާއިމްކުރަން އެ އިދާރާއަށް ގޮވާލަން"، ވަސީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އޮސްޓްރޭލިއަން ޓެނިސް އިދާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވަނީ، އެއްވެސް ކަހަލަ މަޑުޖެހުމެއް ނޫނީ ހަމަނުޖެހުމެއް ނުއުފެދޭ ހާލަތެއްގައި އެ އިދާރާއިން ފުރަތަމަ އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ދިދައެއް ފާޅުކުރުމަށް ހުށްދަދޭގޮތަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ އިދާރާއިން ވަނީ، "ހުރިހާ ބެލުންތެރިންނަށްވެސް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކީ ޓެނިސް މެޗުތައް ބެލޭނެ ހާލަތެއް އުފައްދަން ކުޅުންތެރިންނާއި އަދި ސަޕޯޓަރުންނާއި އެކީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާނަން"ކަމަށް ބުނެފައެވެ.
މިދިޔަ އަހަރު އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން މަނާކުރެވުނު ރަޝިޔާ އަދި ބެލަރޫސްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް، ގައުމަކަށް ނިސްބަތްނުވެ އަމިއްލަ ގޮތުގައި އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއަހަރުވަނީ ހުއްދަދީފައެވެ.
ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނެކޭ އެއްފަދައިން، އެ ދެ ގައުމުގެ ބައިވެރިންގެ މައުލޫމާތު ޓީވީއިން ދައްކާއިރު، އެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ނަމާއި ޖެހިގެން ނިސްބަތްވާ ގައުމުގެ ނަން، ނޫނީ ދިދަ ނުހިމަނައެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ކުޅުންތެރިއެއް، އަދި ދުނިޔޭގެ ފަސްވަނައަށް އެންމެ މޮޅު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާކަމަށްވާ އަރީނާ ސަބަލެންކާ، ރަޝީޔާއާއި އޭނާގެ ގައުމުގެ ދިދަ ފާޅުކުރުން މަނާކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާމެދު އޭނާގެ ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން ބުނަނީ، އޭނާ ގަބޫލްކުރާގޮތުން މި ކުޅިވަރަކީ ސިޔާސީ ކަންކަމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރިކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އަދި، އެ ދެ ގައުމުގެ ދިދަ ފާޅުކުރުމުން ޔުކްރެއިންގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން ނުރުހުންވެ އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ސަބަބު އޭނާއަށް ވިސްނޭކަމަށެވެ.

ޔުކްރެއިންގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މޮޅު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ މާރްތާ ކޮސްޓިއުކްއަށް ހަވާލާދީ ރިއުޓާސް ނިއުސްއިން ބުނާގޮތުގައި، ރަޝިޔާއިން ޔުކްރެއިން ހިސާރުކުރުމަށް ކުރާ ހަނގުރާމަޔާއި ދެކޮޅަށް، ރަޝިޔާ އަދި ބެލަރޫސްގެ ކުޅުންތެރިން ގޮވާލާފައި ނުވާތީވެ މާރްތާ އެ ކުޅުންތެރިންނާ ސަލާމެއް ނުކުރާނެކަމަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ