Monday 20th Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެޗްޕީއޭ

ލޮލުރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުން އަންނާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ލޮލު ރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނިގޮތުގައި މި ބައްޔަކީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބެކްޓީރިއާ އަދި ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ރޯގާއެވެ.

ބަލީގެ އަމާމާތްތައް:

  • - ހުން އައުން
  • - ލޮލުން ފެންއައުން
  • - ލޯ ހިރުވުން
  • - ލޮލުގައި މަޑުލުން
  • - ލޯ ރަތްވުން

ލޮލުރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބާރުއަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް، ގިނައިން ސައިބޯނިލައިގެން އަތް ދޮވުމާއި، އާންމުކޮށް އަތްލާ ތަކެއްޗާއި، ތަންތަން ސާފު ކުރުމާއި، ލޮލުގައި އަތްލުމާއި، ނުވަތަ އުނގުޅުމުން ދުރުހެލިވުމާއި، ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓިޝޫ ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމަށް އެ އެޖެންސީން ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

އޭގެއިތުރަށް ލޮލުރޯގާ ޖެހިފައިވާ މީހާ ބޭނުން ކުރާ ލޮލަށް އަޅާ ބޭސް، ބަލި ނެތް މީހުން ބޭނުން ނުކުރުމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ