Monday 24th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދިޔަރެސް

ދިޔަރެސް ވޯލްޑް ކަޕް ޗެލެންޖުގެ ވަނަތައް ހާސިލުކުރި ފަރާތްތައް ހޮވައި، އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

ފާއިތުވި އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ ވޯލްޑް ކަޕުގެ މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލި "ދިޔަރެސް ވޯލްޑް ކަޕް ޗެލެންޖު"ގެ އެކި ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް ހޮވައި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ ގިނަ މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކުރާ 10 ފަރާތެއް ހޮވާ ގޮތަށް ބޭއްވި މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކުރި ރިޒޫ ރިޒްވަނީ ޖުމްލަ 12 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރަށް 4 ފަރާތަކުން 10 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށްފައިވާއިރު، ހަ ފަރާތަކުންވަނީ 9 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށްފައެވެ.

މިއަދު ދިމްޔާތު ހޮޓަލުގައި އޮތް ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި 2 ވަނައިން ފެށިގެން ފަސްވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 10 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކުރި 4 ފަރާތުގެ މެދުގައި ނެގި ގުރުއަތަކުންނެވެ. އަދި ހަވަނައިން ފެށިގެން 10 ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 9 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކުރި ހަ ފަރާތުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގައިގެންނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ އަގުހުރި އިނާމުކަމަށްވާ ސޮއްޓި ބިޒްގެ ފަރާތުން ދިން އައިފޯން 14 މެކްސް ޕްރޯ ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށާއި އިތުރު އިނާމުތައް ހާސިލުކުރި ފަރާތްތަކަށް މިއަދު އިނާމު ހަވާލުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ދެވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް ހޯމްލޭންޑްގެ ފަރާތުން ދިން 16 އިންޗިގެ ޓީވީއެއް ލިބުނުއިރު ތިންވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް އަސުސް އީފޯ10 ލެޕްޓޮޕެއް ލިބުނެވެ. މީގެ އިތުރު ހަތް އިނާމެއް ދީފައިވެއެވެ. އެއީ:

  • 4. ގޯމޭ ރެސްޓޯރެންޓުން ދެމީހެއްގެ ރޭގަނޑުގެ ކެއުން
  • 5. ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ޗޮކްލެޓުތައް ހިމެނޭ ގިފްޓު ޕެކެއް
  • 6. މިސްޓީކް ސެލޫން އިން 2000 ރުފިޔާގެ ވައުޗަރެއް
  • 7. މަޒޫން މިލްކުން 1000 ރުފިޔާގެ ވައުޗަރެއް
  • 8. 800 ރުފިޔާ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު
  • 9. 750 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު
  • 10. 500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް

ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޗެލެންޖަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު މި ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ