Sunday 24th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދިވެހި ފުލުހުން

މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަ ފުލުހުން މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވާން މީހަކު ހޯދައި ނުފެނުމުން އޭނާގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ގދ ތިނަދޫ ވެސްޓްޕޯލްއިރަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ އަހްމަދު ސަލީމް ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވާން އަންގާ އެންގުމަކީ، ފ ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މަކަރާއި ހީލަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށެވެ.

ސަލީމް ހާޒިރުވާންޖެހެނީ 4 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ނެރުނު އިއުލާނަކީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އިއުލާނެކެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ