Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އާސާރީ ތަރިކަ

ފ. ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތުގައި ހުރި މަހާނަތަކަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ފ. ނިލަންދޫގެ އާސާރީ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި މަހާނަތަކަކަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ނިލަންދޫގެ އާސާރީ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަޅުލާފައިވެ އެވެ. ބައެއް ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި، އެ ތަނުގައި ބައެއް ހާފިޒުންގެ މަހާނަ އާއި އެ ދުވަސްވަރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިތުރު މީހުންގެ މަހާނަތައް ވެސް ހުރެ އެވެ.
އެ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއަށް ގެއްލުންދީ، ބައެއް މަހާނ ގާތައް ނަގައި އެއްލާލާފައިވާ ތަން ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވީ އިއްޔެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަހާނަތަކަށް ގެއްލުންދީފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނީ އިއްޔެ މެންދުރުފަހު އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވެސް އެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މަރުކަޒުން ބުންޏެވެ.

ސަގާފީ ތަރިކައަށް ގެއްލުންދިނުމާއި އިހުމާލުވުމަކީ މިހާރު ޖިނާއީ ކުށެކެވެ. އެކަމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން 10،000ރ. އާއި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ކުށަކަށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ ދަށުން އަދަބެއް ކަނޑައަޅާ ނަމަ، އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ