Monday 11th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ

"މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ފަލްސަފާއަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން"

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ފަލްސަފާއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްގެންކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ތ. އަތަޮޅުގައި އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކުއްތައް، ވަކިން ހާއްސަކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ފަލްސަފާއާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެންކަމަށެވެ.

މިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިން ޕްރިންސިޕަލްތަކާ އެއްގޮތަށް ފުލުހުން ތަމުރީނުކުރުމަށް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގެ ފަލްސަފާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންހެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެކުލަވައިލެވުނު ''ނެއިބަހުޑް ޕޮލިސިންގ މޮޑެލް - އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް'' މުޅި ރާއްޖޭގައި ތައާރަފު ކޮށްފައިވާއިރު އެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ އޮކްޓޯބަރު 10، 2020 ގައެވެ.

މުޖުތަމައުތައް ނުވަތަ ނެއިބަހުޑް ތަކަށް ބަހައި، އެ ނެއިބަހުޑް ތަކަށް މަސްއޫލުވާ ފުލުހުން ކަނޑައަޅައިގެން ހިތުމަތް ދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ބޭނުމަކީ ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާ މެދު ފަސޭހައިން މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ ފަދަ ފާލަމެއް އެޅުމާއި، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ހަމަހަމަކޮށް އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ފަސޭހައިން ލިބިދޭނެ، ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތަރުތީބުކޮށްގެން ފޯރުކޮށްފެވޭ ހިދުމަތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ހެދުމެވެ.

ނެއިބަހުޓް މޮޑެލް އަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މާލޭ އޭރިއާގައި އަދި 2019 ގައި އައްޑޫ ފުވައްމުލަކުގައި ޕައިލެޓް ކުރުމަށްފަހު 2019 މާރިޗު 29 ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާހު ކުރެވުނު ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ ޕްރައިރިޓީ އެއްގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ހިމަނާ، ސީދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މޮޑެލް އެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ