Saturday 13th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދިވެހި ފުލުހުން

ގޮވާތަކެތި ހޯދަން ހާއްސަ ކުއްތާތަކެއް ބޭނުންކުރަނީ

ގޮވާތަކެތި ހޯދައި ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކަށް ހާއްސަ ކުއްތާތަކެއް ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ހިދުމަތުގެ ޑޯގް ސްކޮޑަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި އެ 10 ކުއްތާއަކީ ނުރައްކާތެރި ގޮވާތަކެތި ދެނެގަތުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމެރިކާގައި ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ކުއްތާތަކެކެވެ.

އެ ކުއްތާތައް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުމަށް އެމެރިކާގައި 10 ފުލުހުން ވެސް ތަމްރީނުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ރާއްޖެ ގެނައި އެ ކުއްތާތައް، މިދިޔަ މަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަނުގައި ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ.

ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އިތުރުން އިންޓެލިޖެންސް ބައެއް މައުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ތަފާތު އޮޕަރޭޝަންތައް، ކަސްޓަމްސް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް، އެއާޕޯޓާއި އެއާޕޯޓު ކާގޯ އޭރިއާ އަދި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހައި ޕްރޮފައިލް ބޭފުޅުންގެ އިވެންޓުތަކުގައިވެސް އެ ކުއްތާތައް ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އިތުރަށް ގެނައި 10 ކުއްތާއާއެކު ފުލުހުންގެ ޑޯގް ސްކޮޑުގައި މިވަގުތު 25 ކުއްތާ އެބަ ގެންގުޅެ އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ