Friday 3rd Feb 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެޗްޕީއޭ

މެޗުތައް ބަލާއިރު "ހެލްތީ ސްނެކް"އެއް އިހުތިޔާރު ކުރޭ: އެޗްޕީއޭ

މިހާރު ފަށައިގެން އުޅޭ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތައް ބަލާއިރު "ހެލްތީ ސްނެކް"އެއް ބޭނުން ކުރުން ނުވަތަ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެހި ކައިބޮއެ ހެދުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މި އިލްތިމާސް އެޗްޕީއޭއިން ކޮށްފައިވަނީ މިކަމާއި ގުޅިެގން އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

"ވާލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ ގަޔާވާ ޓީމަށް ސަޕޯޓް ކުރާއިރު ހެލްތީ ސްނެކެއް އިޚްތިޔާރު ކުރޭ. މިގޮތުން ލޮނު، ހަކުރު އަދި ތެޔޮ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް މަދުކުރެވިދާނެ،" އެޗްޕީއޭގެ ޓްވިޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓުގައި ވަނީ މެޗްތައް ބަލާއިރު ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ މިސާލުވެސް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބާވަތްތައް:

  • - މޭވާ
  • - ހަނާކުރި ސަނާމުގު
  • - ލޮނުނުލާ ބަދަން
  • - ތަރުކާރީ
  • - ފިހުނު އަލުވި ޗިޕްސް
  • - ވަޅޯމަސް
  • - ލޮނުމަޑު ޕޮޕްކޯން

އެޗްޕީއޭއިން މިފަދަ އިލްތިމާސްއެއް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަށް ކޮމެންޓްކުރަމުން ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ ފައިދާ ހުރި އެއްޗެހީގެ އަގު މާ ބޮޑުކަމަށާއި އެއީ ކުރެވޭނެ ހަރަދެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ