Monday 24th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެވިޑް ކޮލެޖު

އައިއޯސީސީން އެވިޑް ކޮލެޖާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، އިސްލާމިކް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ކަލްޗާ އެންޑް ސިވިލައިޒޭޝަން (އައިއޯސީސީ) އާއި އެވިޑް ކޮލެޖާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސޮއިކުރި އެ އެއްބަސްވުމާއެކު އައިއޯސީސީ އާއި އެވިޑް ކޮލެޖް ގުޅިގެން އެކި ސެމިނާތަކާއި، ވޯކްޝޮޕް އަދި ސައިންޓިފިކް ރިސާޗު ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައިއޯސީސީގެ ފަރާތުން ވަނީ އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ފެކަލްޓީ ސްޓާފަކަށް ޕީއެޗްޑީ ސްކޯލާޝިޕެއްވެސް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

އޯއައިސީސީ އަކީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ އުލްމީ ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުން ހިމެނޭހެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ