Tuesday 21st Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޑޮލަރުގެ އަގު

ވަގު ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންއައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޞައްޙަ ނޫން ޑޮލަރުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކޮށް މުއާމަލާތްކުރަމުން އައިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ ދިވެހިން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރޭގައި އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހުންގެ މާލީ ކުށްތަކާ ބެހޭ ޑިޕާޓުމެންޓާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހުޅުމާލޭ މަގުމަތިން ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 24 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއްކަމަށް ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ދެ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓަށް މިއަދު އެ މީހުން ހާޒިރުކުރުމުން ކޯޓުން އެ މީހުންގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޖަހާފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިތުރު ތަފުސީލެއް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހާމަނުކުރެއެވެ. ހަމައެކަނި ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓުމެންޓުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ