Wednesday 7th Dec 2022
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ވިޔަފާރި

މަޒޫން އެމްވީގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް: ގްރިޓްބައި-ނާހީ އިން ހަމަސްދުވަހަށް ހިލޭ މެމްބާޝިޕް

މަޒޫން އެމްވީގެ އިންސްޓްގްރާމް ޕޭޖަށް ކޮމެންޓް ކޮށްގެން ގްރިޓްބައި-ނާހީ އިން ހަމަސްދުވަހަށް ހިލޭ މެމްބާޝިޕް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވުމަށް މަޒޫން އެމްވީގެ އިންސްޓްގްރާމް ޕޭޖަށް MazoonDiary# މިހެން ކޮމެންޓު ކުރުމުން މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވުމުގެ އެންމެ ފަހު މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި މަޒޫން އެމްވީ އިން ކަނޑަ އަޅާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 11:59 އަކާ ހަމައަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރާ ދުވަހެއް ކަމަށް މަޒޫން އެމްވީ އިން ބުނެފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ދުވަހު އެވެ.

މި ލަކީ ޑްރޯއިން ހޮވޭ އެއް ފަރާތަކަށް ގްރިޓްބައި-ނާހީ އިން ހަމަސްދުވަހަށް ހިލޭ މެމްބާޝިޕް ލިބޭނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ