Thursday 18th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވާން ހުޅުވާލި ފަންޑަށް 69،000 ރުފިޔާ

ބުރާސްފަތި ވިލޭރޭ މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވާން "މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާޒް މޯލްޑިވްސް"އިން ހުޅުވައިލި ފަންޑަށް 69،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

މި ފަންޑަކީ ބުރާސްފަތި ވިލޭރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައިޖެހި މަގުމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުޅުވި ފަންޑެކެވެ.

މިޝަން ފޯ މައިގްރަންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސްއިން ޤާއިމުކުރި ފަންޑަށް ފައިސާ ލިބުނު އަދަދު ހާމަކޮށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ފަންޑަށް ދެ ގަނޑިއިރު ތެރޭގައި 69،193.83 ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި ބޭރު ފައިސާއިން 588 ޑޮލަރުވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ މި ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަންޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓުތައް:

  • ދިވެހިރުފިޔާ އެކައުންޓް: 7730000378559
  • ޑޮލަރު އެކައުންޓް: 7730000378560

ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ޖުމްލަ 10 މީހަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. އެ ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް މިހާރުވެސް އައިސީޔޫގައި އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ