Tuesday 21st Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫގައި ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކާއި މަޝްވަރާކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކަރަންޓާއި، ސާފު ބޯފެން އަދި ގޭހުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކާއި މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މަހާސަކްތީ ބައޯއެނާރކޮން ނަމަކަށް ކިޔާ މި ކުންފުނިން ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ދެ ފިޔަަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ބައޯ ގޭސް ޕްލާންޓުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ދުވާލަކު 5 މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓާއި، 60 ޓަނު ގަސް ކާނާ އަދި 20 ޓަނު ބޯފެން އުފައްދާ ބައޯގޭސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ދުވާލަކު 4 ޓަނު ގޭސް އުފެއްދޭ ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރަން އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މިކަންކަމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ސަރުކާރަކަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހުށަހަޅާފައެވެ. އޭގެތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތައް:

  • - ބައޯގޭސް ޕްލާންޓް ހެދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ އިން 4 ހެކްޓަރުގެ ބިން ދިނުން
  • - މަހާސަކްތީ އާއި އެކު ޕަވަރ ޕާޗޭސިން އެއްބަސްވުމެއް ހެދުން. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕްލާންޓު ޤާއިމްކުރާތާ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުތެރޭ ކަރަންޓު ޔުނިޓަކަށް 0.28 ޑޮލަރު (4.3 ރުފިޔާ) އަދި ދެވަނަ 3 އަހަރު ޔުނިޓަކަށް 0.25 ޑޮލަރު (3.85 ރުފިޔާ) އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ބާކީ މުއްދަތަށް ޔުނިޓަކަށް 0.23 ޑޮލަރު (3.5 ރުފިޔާ) ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • - ކަރަންޓުގެ އަގުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ޑޮލަރުން ދެއްކުން
  • - އައްޑޫގެ ގެތަކަށް ގޭސްހޮޅި އެޅުން

މަހާސަކްތީ ގުރޫޕަކީ އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނި އުފެދިގެން އައީ ޓެކްސްޓައިލް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އެ ކުންފުނިން އެހެން ބައިވަރު ދާއިރާތަކުގައި ވިޔަފާރިތައް ހިންގައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ