Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިންޑިއާ އައުޓް

ކެނެރީގޭގެ ފާރުގައި އިންޑިއާ އައުޓް ޖެހި މީހާ ޖަލަށް ލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު، ގ. ކެނެރީގެ ފާރުގައި "އިންޑިއާ އައުޓް" ސްޕްރޭ ކުރި މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާ އެއް މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނ. މިލަދޫ، ނޫއަލި އަބްދުﷲ ޔަޝްފައުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާގައި ބުނެފައި ވަނީ، މޭ 31، 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:37 ހާއިރު، ނީލޯފަރު މަގުގައި ހުންނަ ކެނެރީގޭ ބޭރު ފާރުގައި އިނގިރޭސި އަކުރުން "އިންޑިއާ އައުޓް" ސްޕްރޭކޮށް އެ ފާރަށް އޭނާ ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައި ވަނީ މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. މި ކުށުގެ އަދަބަކީ ދެ މަހާއި 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން ނަމަވެސް ކުށަށް އިއުތުރާފުވެއްޖެ ނަމަ އަންނާނީ އެއް މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

ކޯޓު މަރުހަލާގައި ޔަޝްފައު ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައެވެ. ކޯޓުގައި އޭނާ ބުނީ ކެނެރީގޭ ފާރުގައި ސްޕްރޭއިން ލިޔެފައިވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް މިހާރު ހަނދާން ނެތް ކަމަށެވެ. ކުށަށް އިއުތިރާފްވުމުން، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެކުރިން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އެހެން އިސްވެރިންގެ ގެކޮޅުގައި ވެސް އިންޑިއާ އައުޓް ޖަހާ ސްޕްރޭ ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީގެ ގެކޮޅުގައި ވެސް އިންޑިއާ އައުޓް ޖަހާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ގެކޮޅު ކައިރި އަށް އިންޑިއާ އައުޓް ޖަހާފައިވާ ކަރުދާސްތަކެއް އެޅިއެވެ.
އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަން އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތަކެވެ. އެ ހަރަކާތަކީ ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާއި ދެކޮޅަށާއި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކަމަށް އަތްގަދަ ކުރާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

ނަމަވެސް އެ ހަރަކާތަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތް ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އަންގައިފައިވާއިރު ދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހާރު ވަނީ އެ ހަރަކާތް މަޑު ޖައްސާލާފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ