Wednesday 24th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައީސް ސޯލިހް

ރާނީގެ ޖަނާޒާއަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ، އެލިޒަބަތު ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތައް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ފަސް ދުވަހަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު، އުމުރުފުޅުން 96 އަހަރުގައި އަވަހާރަވި ރާނީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، އެ ކަމަނާއަށް އެންމެފަހުގެ އިހުތިރާމް އަދާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސްއޮފޫހުން ބުނީ މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާ ރަސްގެފާނު، ޗާސްލް 3 ވަނައާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރާނީ އަވަހާރަވުމުން ޝާހީ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ދަންނަވައި އެ އާއިލާގެ މި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ.

ރާނީ، އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަވުމުން ރާއްޖެއިން ވަނީ ތިން ދުވަހަށް ގައުމީ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފައެވެ.

ރާނީ އަށް އެންމެ ފަހުގެ އިހްތިރާމް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި އޮންނާނީ، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:30 އާ ހަމައަށެވެ. އެއަށް ފަހު، އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ރާނީގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ފެށޭނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ