Saturday 20th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ނާޒިމް ސައްތާރު

ނާޒިމް ސައްތާރު ރަސޫލާ ﷺއަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ގާނޫނީ ވަކީލް ނާޒިމް ސައްތާރުގެ ޓްވީޓާ އެކައުންޓުން ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ނާޒިމް ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުންނެވެ.

އެ އިއްތިހާދުން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ﷺ އަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކޮށް 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ގަޑިން 10:59ގައި ނާޒިމްގެ ޓްވީޓާ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް އެ އިއްތިހާދުގެ ސަމާލުކަމަށް އައި ކަމަށެވެ.
އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުގެ ތަހްގީގީ ޓީމުން ބެލިބެލުމުގައި މިއަދު ހެނދުނު ގަޑިން 8:25އާ ހަމައަށްވެސް އެ ޓްވީޓް ލައިވްކޮށް ފެންނަން އިންކަމަށާއި ނަމަވެސް 8:27ގައި ބެލިއިރު އެޓްވީޓު ޑިލީޓްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ބަލާކަން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިހާރު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ފިރިހެނަކާ އެކު ނާޒިމް އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއް އިއްޔެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެ، ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ވެސް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އެ މައްސަލައިގައި ހިންގާ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް މިއަދު ވަނީ ހިފަހައްޓައިފައެވެ.

ނާޒިމްގެ މިފަދަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު ނާޒިމް މިހާރު ވަނީ އޭނާގެ ޓްވީޓާ އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓްކޮށްލާފައެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އޭނާގެ ޓްވީޓާ އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރުމުން މި މައްސަލަތަކާއި ނާޒިމްއާ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ހާމަވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ