Sunday 24th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އަލްހާން ފަހުމީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުތަކަށް އަލްހާން އިންކާރުކުރައްވައިފި

އިންވެސްޓުމެންޓު ސްކީމެއް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯއްދަވައި އެ ފައިސާ މަނީ ލޯންޑާކުރެއްވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ އެ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަލްޙާން ރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމުން ދެ ގަނޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ފުލުހުންވަނީ އޭނާއާ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުން އަލްޙާން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ވަގުތު އެ ތަނުގައި ތިބި ނޫސްވެރިން އޭނާއާ ބައެއް ސުވާލުތައް ކުރި ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ސުވާލަކަށް އެ ވަގުތު އަލްހާން ޖަވާބުނުދެއްވައެވެ.

ފަހުން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އަލްހާންވަނީ އޭނާއަށް ފުލުހުން ކުރި މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ހުރިހާ ތުހުމަތަކަށް އިންކާރުކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓުވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައަކީ އަލްޙާނު އަދި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީ އުފައްދާފައިވާ ކިންގްސް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޓްރޭޑުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ މީހުންގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދި މައްސަލައެކެވެ.


އެ ކުންފުނިން މީހުން އަތުން ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ފަހުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭނެކަމަށް ވައުދުވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ޕޮންޒީ ސްކީމެއްކަމަށް ގިނަ މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އިންވެސްޓުކުރުމުގެ ނަމުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ޕޮންޒީ ސްކީމެއް ހިންގާ މައްސަލަ އެމްއެމްއޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް އެކަން އާންމުންނާ ހަމައަށް ފެންމަތަކުރީ މަރުކަޒީ ބޭންކުންނެވެ. އެއަށްފަހު އަލްހާނުގެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުތައް ބީއެމްއެލްއިންވަނީ ފުރީޒުކޮށްފައެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހެޅި ތަހުގީގުކުރަން ފަށާފައިވަނިކޮށް މި ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކި ބައެއް ފަރާތްތަކުންވަނީ އަލްހާނާ ދެކޮޅަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ