Wednesday 27th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް

އަލީ ޒާހިރު އަންގައިގެން އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ އެބަ ހަރުކުރޭ، މަރުހަބާ ކިޔަން: ޝިޔާމް

ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަންގައިގެން ބަޔަކު އިންޑިއާ އައުޓް ދިދަ އާއި ބެނާ ހަރުކުރަމުންދާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިންޑިއާ އައުޓްގެ ދިދަ އަދި ބެނާ ނަގަން ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު އަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަލީ ޒާހިރު އަންގައިގެން ބަޔަކު އެގޮތަށް ބެނާއާއި ދިދަ ނަގަމުންދަނީ އެއީ އިދިކޮޅުން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

"އަލީ ޒާހިރަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ ތިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔާ ވާހަކަ،" ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ބެނާތައް ފުލުހުން ނަގަންފެށީ އެ ހަރަކާތަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނެރުއްވި ގަރާރާއެކު އެވެ.

އެ ބެނާތައް ނަގަން ގެތަކަށް ވަންނަން ކޯޓު އަމުރު ނެރެދިނީ ކްރިމިނަލް ގާޒީ މުހައްމަދު މިސްބާހެވެ. އެ އަމުރު ނެރުނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލީ ޒާހިރުގެ އެންގުމަށް ފަތިސް ނަމާދުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

އެކަމަކު ސަރުކާރުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އަޅާކަމަށް ބުނެ ގަރާރަށް ގޮންޖަހައި، ކެމްޕެއިންގެ ސްލޯގަން "އިންޑި އައުޓް" ގެ ސްޕެލިން ބަދަލުކޮށްގެން އިދިކޮޅުން ބެނާތައް ހަރުކުރަންފެށި އެވެ. އެކަމަކު އިންޑިއާގެ ސްޕެލިން "INDEAR OUT" އަށް ބަދަލުކޮށްގެން ދެމި ބައެއް ބެނާތައްވެސް ފުލުހުން ނެގި އެވެ.

އޭގެ ފަހުން އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ހަރުކުރި ބައެއް ގެތަކުގެ ވެރިން ވަނީ ފުލުހަށްވެސް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ