Wednesday 4th Oct 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޚަލީލް ޕެރިސްއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއަރޒް އަހުމަދު ޚަލީލް ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހަށް ފުރާވަޑައިގަންފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓަރު ޚަލީލް ޕެރިސްއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ޕެރިސްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމް ފޮރ ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ އިންޑޯ-ޕެސިފިކްގައި ބައިވެރިވެވަޑައޮގަތުމަށް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މި އިވެންޓް އޮންނާނީ 22 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނަށް ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދަތުރުތަކަށް 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުވެއްޖެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ