Saturday 13th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ކުޅިވަރު

އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ނަބާ ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި!

އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި ގައުމީ ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ނަބާ ނިޒާމް ހާސިކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ބައި ގަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ގައުމީ ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އެންމެ ޒުވާން އެތްލީޓެކެވެ. ސިންގަލްސްގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ދެ ކެޓަގަރިއެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނަބާ ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

މިގޮތުން ފައިނަލުގައި އައިޝަތު ޔުމުން ނިޔާޒު ބަލި ކުރުމަށްފަހުގައި އޯޕަން ސިންގަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު ޖޫނިއާ ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ނަބާ އާ ވާދަ ކުރީ ލުލުއާ ބިންތި ހަސަން އަރީފެވެ. އަދި ވިމެންސް ޑަބަލްސްގައި ނަބާ އާއި ޒައިނާ އަބްދުލް ރަޝީދު ޕެއާ ކާމިޔާބު ހޯދީ ފައިނަލުގައި އައިޝަތު އަލްޔާ އަޒީޒު އާއި އައިޝަތު ޔުމިން ނިޔާޒްގެ ޕެއާ ބަލި ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ނަބާ އަކީ ގައުމީ މުބާރާތެއްގެ އެންމެ ހަގު ޗެމްޕިއަނެވެ. މިއާ އެކު ހާއްސަ ރެކޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ކުޅިވަރުގައި ވެސް ނަބާގެ ނަން ފެވިގެންދިޔައީއެވެ.

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭގޮތުގައި ނަބާގެ ކުރިއެރުންތައް އަމިއްލަ އަށް ވަޒަންކުރެވި މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން، ދޮށީ އުމުރުފުރާގެ ކެޓަގަރީތަކުގައި ވާދަކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ