Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މުދަލު ޒަކާތް

ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 66 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 66 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައި މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 15 މިލިއަން ރުފިޔާ މީރާ އަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު ނިޔަލަށް 66 މިލިއަން ރުފިޔާ މުޅި ޖުމްލަ ލިބިފައިވެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބިފައިވަނީ 44 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެން ކަމުން މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާއި އަޅާ ބަލާއިރު 34 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި މިއީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 0.6 އިންސައްތައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިސާބަކީ 6961.5 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ނިސާބު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި މުދަލާއި ފައިސާއިން 2.5 އިންސައްތަ މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެއެވެ. މުދަލު ޒަކާތް ނެރުމަކީ ނިސާބު ހަމަވާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރުން ވާޖިބު ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ޒަކާތް ނެރެނީ ނިސްބަތުން މަދު ބައެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ