Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޚަބަރު

ރައީސް މައުމޫނު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑުމިޓުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ހަސްފަތާލުގައި އެދުމަތިކުރެވި އެމަނިކުފާނަށް ފަރުވާދެވެމުން އެބަދެއެވެ.
ރައީސް މައުމޫނު އެޕާޓީއެއްގެ ވަގުތީ ރައީސްކަންކުރައްވާ އެމްއާރުއެމުގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލާ ހަވާލާދީ "ސަން" ނޫހުން ބުނެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ފަރުވާދެމުންދަނީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކަމުގައެވެ.
އަދި ރައީސް މައުމޫނު އެހަސްފަތާލުގައި އެދުމަތިކުރެވިފައިވަނީ ރޭ ފަތިހުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު އެދުމަތިކުރެވުނީ ރޯގާ ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހަދަންޖެހޭ ތަހުލީލުތަކެއް ހެދުމަށްކަމުގައިވެސް އެމްއާރުއެމް މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރައީސް މައުމޫނު އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ދެތިން ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާއިރު، އިއްޔެއަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އުފަންދުވަހެވެ. އެމަނިކުފާނަށް މިހާރު ޢުމުރުފުޅުން 82 އަހަރުފުޅު ފުރިއްޖެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ