Saturday 20th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ބެލަރޫސް

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ބެލަރުސްގެ އެކްޓިވިސްޓް ދަންޖެހިފައި ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ބެލަރޫސްގެ އެކްޓިވިސްޓް ވިޓަލީ ޝީޝޯވް ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އޭނާ ދަންޖެހިފައި ވަނިކޮށް ފެނުނީ އޭނާ ދިރުއުޅޭ ޔުކުރައިންގެ ކެޕިޓަލް ސިޓީ ކިޔަވްގެ ޕާކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ވިޓަލީ ދަންޖެހިފައިވަނިކޮށް ފެނުނީ މިއަދުއެވެ. އޭނާ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ.

ވިޓަލީ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކުރީ އޭނާގެ ބައިވެރިޔާއެވެ. އިއްޔެ ވިޓަލީގެ ބައިވެރިޔާ އޭނާ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކުރީ ވިޓަލީ ހެދުނު ދުވަން ދިއުމަށްފަހު ގެއަށް އައިސްފައިނުވާތީ އޭނާއަށް ގުޅުމުންވެސް ގުޅޭގޮތްވެފައިނުވާތީއެވެ.

ވިޓަލީގެ މަރާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް ފާހަގަވެފައިވާއިރު ބެލަރޫސްގެ ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ