Wednesday 4th Oct 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ފަރަންސޭސިވިލާތް

އިޒްރޭލުގެ ޖާސޫސީ ސޮފްޓުވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރާންސުގެ ރައީސަށް ޖާސޫސުކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު

ނޫސްވެރިންނާއި އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ޖާސޫސުކޮށް އެ މީހުންގެ މުއާމަލާތްތައް ބެލުމަށް އިސްރާއީލުން ތައްޔާރުކުރި ޖާސޫސީ ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރާންސުގެ ރައީސް އެމަނުއޭލް މެކްރޯންއަށް ޖާސޫސު ކުރިކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާއަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފިއެވެ.

ފުރާންސުގެ މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ ލެ މޮންޑޭ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ސޮފްޓުވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން ޖާސޫސުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި، ފުރާންސުގެ ރައީސް 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރި ފޯނު ނަންބަރެއް އޮތް ކަމަށާއި، ފުރާންސުގެ ރައީސަށް ޖާސޫސު ކޮށްފައިވަނީ މޮރޮކޯއިން ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުރާންސުގެ ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، އެ ތުހުމަތު ތަކަކީ އެއްވެސް ވަރެއްގެ ހަގީގަތެއް އޮތް ތުހުމަތުތަކެއް ނަމަ، ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ގޮތުގައި އެކަން ބަލާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ފާހަގަ ކޮށްލެވޭގޮތުގައި، މޮރޮކޯއިން ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެއީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށް މޮރޮކޯއިން އެކަމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ގަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑާޓާ ލީކަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓާއި ގާޑިއަން އަދި އިތުރު 15 މީޑިޔާއެއް އެކުވެގެން ހިންގި ތަހުގީގަށްފަހު، ބައެއް ތަފުސީލު ހާމަކުރަމުން ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުތަކުން ޕެގަސަސް ނަމަކަށްކިޔާ ސޮފްޓުވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން 37 ސްމާޓުފޯން ހެކުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. މިގޮތުން، އެންއެސްއޯގެ ކުލައިންޓުން ޝައުޤުވެރިވާ 50،000 ފޯނު ނަންބަރު ހިމެނޭ ކަމަށް ވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ