Wednesday 4th Oct 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމްއެމްއޭ

ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ހާއްސަ ނިޝާނެއް ފަރުމާކުރަން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ހާއްސަ ނިޝާނެއް ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އިން މިއަދު ވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބޭނުންކުރާނެ ނިޝާނެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.
އަދި އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 21 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެމްއެމްއޭއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. އަދި އެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ހުށަހެޅުމަކަށް 20،000 ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 ޕްރޮޕޯސަލްއެވެ.
އެ ނިޝާނަކީ ކާނާތުން ވައަތަށް އަދި ވަތައުން ކަނާތަށް ލިޔާ ބަސްތަކުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ފަދަ ނިޝާނަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ