Wednesday 27th Jan 2021
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕްރިމިއަރ ލީގް

އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް

އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާ ދެ ތީމު ވާދަކުރާނެއެވެ.

ހޯމަދުވަހުގެ ރޭގައި އޮތް ގުރު ނެގުމުގައި ޔުނައިޓެޑާއި ޖާގެން ކްލޮޕްގެ ޓިމާ ދެމެދުގައި އޮން މެޗު އޮންނާނެ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ހަފުތާއެއް ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން ލިވަރޕޫލުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ފަހަރު، ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެއީ 2006 ވަނަ އަހަރެވެ.

ގުރުއަތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ޓޮންޓެންހަމް ކުޅެންޖެހެނީ ވައިކޮމްބޭއާއެވެ. އަދި ޗޯލޭއިން ކުޅޭނީ ވޮލްވްސްއާއެވެ. މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅެންޖެހެނީ ލީގު 2 ގެ ޗެލްޓެންހަމް ޓައުންއާއެވެ. ފުލްހަމްއާއި ބާންލޭ ކުޅޭނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ