Wednesday 27th Jan 2021
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕްރިމިއަރ ލީގް

ވަޓްފޯޑު ކައިރިން ޔުނައިޓެޑަށް ހަނި މޮޅެއް

ވަޓްފޯޑާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ކިބައިން ފެނުނީ ޢާންމުކޮށް އެ ޓީމުން ފެންނަ ހަލުއި ކުޅުމަށްވުރެ ދުވެލި މަޑު ކުޅުމެކެވެ. ކޯޗު އޫލާ ގޫނާ ޝޯސްޖެކްގެ ކިބައިން އެކަމާ މާބޮޑު ހާސްކަމެއް ނުފެނެއެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި މެންޗެސްޓާއަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެންމެ ގޯލެކެވެ. އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސްކޮޓް މެކްޓޮމިނޭއެވެ. އެ ގޯލު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ ފަސްވަނަ މިނިޓުގައި އެލެކްސް ޓެލެސް ނަގައިދިން ކޯނަރު ބޮލުން ގޯލު ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ބޯޅަ ކޮންޓުރޯލުކޮށް މެޗުގެ ކޮންޓުރޯލު ގިަނ ވަގުތު ހިފަހެއްޓީ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ. ނަމަވެސް ވަޓްފޯޑުންވެސް ދޭތެރެއަކުން ހަމަލަތައް އުފައްދައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ސެޓް ޕީސްތަކުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ސިހުން ލިބޭފަދަ ހަމަލާތަކެއް އެ ޓީމުން އުފެއްދިއެވެ.

ގިނަ ހަމަލަތަކެއް ވަޓްފޯޑުން އުފެއްދި ނަމަވެސް އެއްވެސް ހަމަލައެއް ގޯލުގެ ދާގަނޑަށް އަމާޒުނުވުމާއެކު މެޗު ނިމިގެން ދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެގެންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ