އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މަހު 2 ގައި

ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މާުޗު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ޚަބަރު
ޚަބަރު

މެންބަރުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ތާއީދުކުރާނަން: އުޝާމް

ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ޢާންމު ވޯޓެއް ނަގައި އެމެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އިޞްލާޙުކޮށް ޤާނޫނެއް ހެދުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމު ވިދ...

ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ޓީއެމްއޭއަށް ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދިނުން: ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާ އެތައް ކަމެއް!

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ އަގު ބޮޑު ކުންފުނި އަދި ދުނިޔޭގެވެސް އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރު ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސްއަށް ވެލާނާ އިންޓަނެޝަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކުއްޔަށް ދ...

ކޮލަމް
ކޮލަމް
ދުނިޔެ
ދުނިޔެ

ކަޝްމީރު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހުމަށް އިންޑިޔާއިން ތުރުކީއަށް އަންގައިފި

ކަޝްމީރު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރުދުޣާން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެން އިންޑިޔާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަނުމަށް އިންޑިޔާއިން ތުރުކީއަށް އިންޒާރުދީފިއެވެ.

ދީން
ދީން

އިސްލާމީ ފިޤުހު: ޚިޠުބާގައި އަންހެނާއަށް ބެލުމުގެ ޙުކުމް

ޚިޠުބާގެ މާނައަކީ ކަނޑައެޅިގެންވަކި އަންހެނަކާ ކާވެނިކުރުމުގެ އެދުން ފާޅުކުރުމާއި، އެކަން އަންހެނާގެ ވަލީވެރިއާއަށް ނުވަތަ އަންހެނާއަށް އެންގުމެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
ލައިފް ސްޓައިލް
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ފަހުވަގުތު ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އާއި މިލާން އެއްވަރު

ކޮޕާ އިޓާލިއާގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގްގައި ރޭ އޭސީ މިލާނާއި ޔުވެންޓަސް ވާދަކުރި މެޗް 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. މިލާންގެ ސެންސީރޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި 72،000 ކުޅުންތެރިންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލ...

ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި

އުރީދޫ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މަހު 2 ގައި

ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މާުޗު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން
ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ކައުންސިލް އިންތިހާބު

މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައި ނިމާލު

ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ފެނަކާ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލެވެ.