ސޯސަން ފާމަސީ އިން 1980 ވަނަ އަހަރު އެއްދުވަހު ހިލޭ ބޭސް ދިންކަން އެނގޭތަ؟

1980 ވަނަ އަހަރު ސޯސަން ފާމަސީ އަދި އޯކިޑު ފާމަސީއިން ހިލޭ ބޭސް ދިންދުވަހެއް އައެވެ.

ޚަބަރު
ޚަބަރު
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ބަބްރީ މިސްކިތް ފުނޑައިލުން: ކަރުނައާއި ލޭގެ ސައިލުތަކެއްގެ ފެށުން

އިންޑިޔާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓުގައި އޮންނަ ޝަހަރެއް ކަމުގައިވާ އަޔޯދުޔާގައި ހުންނަ ޤަދީމީ މިސްކިތެއް ފުނޑައިލީ މީގެ 27 ވަރަކަށް އަހަރުކުރިން ޑިސެންބަރު މަހެއްގެ 6ވަނައަށްވީ ދުވަހެއްގައެވެ.

ދުނިޔެ
ދުނިޔެ
ދީން
ދީން
ލައިފް ސްޓައިލް
ލައިފް ސްޓައިލް

ފިހުނު ކުކުޅާއި ކައްޓަލަ، ކުޅި ޔޯގަޓާއެކު

ފިހުނު ކުކުޅާއި ކައްޓަލަ ކުޅި ޔޯގަޓާއެކު ތައްޔާރުކުރުން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ. އަދި މިއީ ރަހަވެސް އެހާމެ މީރު ކާނާއެއް ކަމުގައިވާނެއެވެ.

ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ލިވަރޕޫލުން ވާދަވެރި ސިޓީ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ 1ވަނަ ޖާގައިގަ ހަމަޖެހިލައިފި

އެންފީލްޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުފައި ލިވަރޕޫލުން ވާދަވެރި ސިޓީއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދީފައިވެއެވެ. މިހަމަލާއާއެކު، ލިވަރޕޫލަށް ތާވަލުގައި 8 ޕޮއިންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް މިހާރު ލިބިފައި އެބަ އޮތެވެ.

ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި
މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން