މިއަދުވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ކޮވިޑު-19 ޖެހިއްޖެ

މިއަދުވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ޚަބަރު
ޚަބަރު
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް
ކޮލަމް
ކޮލަމް
ދުނިޔެ
ދުނިޔެ
ދީން
ދީން

ޞަދަޤާތް ދިނުން – ބަލިބައްޔާއި މުޞީބާތްތަކުން ސަލާމަތްވާ ކަމެއް

ޞަދަޤާތްދިނުމަކީ ބަލިބައްޔަށް ޝިފާލިބޭ ބޭހެއްކަމާއި މުޞީބާތްތަކުން މީހާ ސަލާމަތްކޮށްދޭ ކަމެއްކަން ބޮޑެތި ޑޮކްޓަރުންގެ ސިކުޑިއަށް ވިސްނި ހޯދިފައިނެތެވެ. ހިތުގެބައްޔާއި ރޫހާނީ ބޭސްތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހުންގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ އެހާހިސަބަށް ފޯރާފައިނުވާކަ...

ލައިފް ސްޓައިލް
ލައިފް ސްޓައިލް

ޖަޕާނުން "ސްމާޓު" މާސްކެއް އުފައްދައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ވަބާއާ ގުޅިގެން މޫނު ނިވާކުރުން ޢާންމުވުމާ ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ޑޯނަޓް ރޮބޮޓިކްސް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން އިންޓަނެޓާ ގުޅައިލެވޭ "ސްމާޓު މާސްކެއް" އުފައްދައިފިއެވެ.

ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ފީފާއިން އެފްއޭއެމް ގެ އިންތިހާބު ބަލައިގަނެ ބައްސާމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާއިން ރަސްމީކޮށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އާއި ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބު ބަލައިގަނެ، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް މަރުހަބ...

ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި

ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވަނީ ބޭނުން ބަޔަކަށް ޑޮލަރު ލިބޭ ކަމަށް!

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ހީނަރުކަން އައިސްފައި އޮތް ނަމަވެސް ވިޔަފާރި ތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން

ފިލްމާއި ސިނަމާ: ތަރައްޤީވެ ކުރިއެރި ގޮތުގެ ތާރީޚީ ޚުލާޞާއެއް

އަހަރުމެން މިހާރު މިދަންނަ ގޮތަށް ސިނަމާ އުފަންވެގެން އައީ 1885 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ކުރިންވެސް ހަރަކާތްކުރާ ފޮޓޯ ދައްކައިދިނުމަށް ބައެއް މީހުން އެކި މިންވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ކައުންސިލް އިންތިހާބު

އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް ރައްޔިތުން ދޫކޮށްނުލުމަށް ޑރ.މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ އިޤުތިޞާދީ ދަތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލައިނުލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމް ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙަ...