އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް ތަސްދީގުކޮށްފި

މިމަހު 6 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު: 13/2008) އަށް އެއްވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޚަބަރު
ޚަބަރު

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް ތަސްދީގުކޮށްފި

މިމަހު 6 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު: 13/2008) އަށް އެއްވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

މިވަަރަށް މަސްހުނިވީމަ ވެސް ކިޔަނީ ޑިމޮކްރަސީ؟

ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ސިފައަކީ ބާރުތައްް ވަކިވެފައި އޮތުމެވެ. އެއީ ވެރިކަން ކުރާ ބާރާއި ޕާލަމެންޓާއި ޖުޑިޝަރީ ވަކިވެ މިނިވަން އޮތުމެވެ.

ކޮލަމް
ކޮލަމް

"އަޅުގަނޑަކީ ވަރަށް ދަތުރުކުރާ ހިތްވާ މީހެއް"

"އަޅުގަނޑަކީ ވަރަށް ދަތުރު ކުރާ ހިތްވާ މީހެއް. އެހެންވީމަ ގިނަ ތަންތަނަށް ދިޔުން، ބަލާލަން ދިޔުން، އެއީ އަޅުގަނޑު ކުރާހިތްވާކަމެއް" މިއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ރާއްޖެޓީވީގެ ޕް...

ދުނިޔެ
ދުނިޔެ
ދީން
ދީން

ނަމާދުގައި ގައިދުރުމާމެދު ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ ބަދަލުނުވާތީ ބައެއް އިލްމުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން

ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދުގައި ގައިދުރުކޮށް ނަމާދުކުރާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފަތުވާ ބަދަލުނުވާތީ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
ލައިފް ސްޓައިލް
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެފްއޭއެމުން ބޯޅަ ހަދިޔާކުރަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުޓު ބޯޅަ ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.

ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި

ބޯޑަރު ހުޅިވިފަހުން ދެވަނަ މަހު އައީ 8،339 ފަތުރުވެރިން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވައިލިފަހުން ދެވަނައަށްވީ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 8،339 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުން
މުނިފޫހިފިލުވުން
ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ކައުންސިލް އިންތިހާބު

އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް ރައްޔިތުން ދޫކޮށްނުލުމަށް ޑރ.މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ އިޤުތިޞާދީ ދަތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން އިޤުތިޞާދީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލައިނުލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމް ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙަ...