Saturday 16th Jan 2021
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

ހުޅުމާލޭ މިސްކިތެއްގައި ނަމާދަށް ހުރި ދިވެއްސަކަށް އިންޑިއާ މީހަކު ހަމަލާދީފި

ޚަބަރު އިންޑިއާ ފޮޓޯ ވިޔަފާރި ދުނިޔެ ލައިފް ސްޓައިލް ކުޅިވަރު